5 loại thông điệp Email Marketing cần nắm rõ

Đưa ra nhiều thông tin để người đọc cân  nhắc việc mua hàng hoặc dùng thử sản phẩm. Bạn có thể đưa ra nhiều cách thức để người nhận thu được thông tin theo cách họ muốn.

Để biến một người xa lạ thành khách hàng trung thành , bạn cần phải trải qua các giai đoạn của chiến dịch email thông thể .
Mỗi loại Email đại diện cho một giai đoạn và nó đóng vai trò nhất định trong quá trình làm thương hiệu cũng như tiếp cận với khách hàng.

 

Bạn đang tìm những thông tin kinh doanh, kinh tế, tin tức hot chất lượng. Hãy truy cập vào thông tin kinh doanh để giải đáp những vấn đề còn thắc mắc nhé!
Nhận biết : Đơn giản,Kết quả hình ảnh cho marketing ít thông tin, đưa ra những yếu tố cơ bản giúp  nhận  biết  sản  phẩm,  thương  hiệu.  Không nhằm mục đích bán hàng. Bạn có thể gửi đi email loại này  ngay từ khi sản phẩm chưa được bán ra.

Cân nhắc : Đưa ra nhiều thông tin để người đọc cân  nhắc việc mua hàng hoặc dùng thử sản phẩm. Bạn có thể đưa ra nhiều cách thức để người nhận thu được thông tin theo cách họ muốn.

Hành động : Mời gọi mua hàng, email loại này không cần đưa ra nhiều thông tin như email căn nhắc. Điều quan trọng là  bạn cần tránh  gửi tới những người nhận chưa sẵn sàng cho việc mua hàng

Sử dụng sản phẩm : Gửi cho những người đã mua hàng để hướng dẫn sử dụng sản phẩm, tìm hiểu sự hài  lòng của họ, gợi  ý về sản phẩm liên quan. Nó giúp khách hàng của bạn thỏa mãn,  và có thể củng cố mối quan hệ với khách hàng của bạn.

Trung thành : Giữ hình ảnh của sản phẩm, thương hiệu trong tâm trí khách hàng. Xây dựng mối quan hệ với khách hàng để tác động đến những hành vi mua sắm trong tương lai.

Chính sách Kinh Tế
Quản trị Doanh Nghiệp
Pháp luật Đời Sống
Phong cách Cuộc Sống
Chính Sách – Quản Lý
 

BUSINESS – CỔNG THÔNG TIN VỀ VẤN ĐỀ KINH DOANH , THƯƠNG MẠI, KHỞI NGHIỆP MỚI NHẤT, GƯƠNG MẶT DOANH NHÂN VÀ NHỮNG BÀI HỌC TRONG THỰC TIỄN QUẢN TRỊ CỦA DOANH NHÂN

BUSINESS BY THIENMY.COM – THÔNG TIN KINH DOANH – KHỞI NGHIỆP – MARKETING – DOANH NHÂN

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>