Fanpage đã quá 200 like thì làm sao để đổi tên

– Hiện nay trên mạng có rất nhiều cách hoặc cũng đã có người hướng dẫn theo phương pháp tương tự như thế này nhưng lại thiếu một phần vô cùng quan trọng đó là xác thực thông tin qua ảnh chụp.

* Chú ý: Phần đổi tên Fanpage khi quá 200 like thành công nằm ở dưới!

Bước 1.

Chuyển Facebook sang sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh.
Cài đặt > Chung > Ngôn Ngữ > English (US)
Settings > General > Languages > English (US)

Hướng dẫn đổi Facebook sang ngôn ngữ tiếng Anh

Hướng dẫn đổi Facebook sang ngôn ngữ tiếng Anh

Bước 2:

Cài đặt và sử dụng Hola Better Internet để chuyển IP sang USA.

Hướng dẫn cài đặt Hola Better Internet

Hướng dẫn cài đặt Hola Better Internet

Hướng dẫn cài đặt Hola Better Internet

Hướng dẫn cài đặt Hola Better Internet

Hướng dẫn cài đặt Hola Better Internet

Hướng dẫn cài đặt Hola Better Internet

Hướng dẫn cài đặt Hola Better Internet

Hướng dẫn cài đặt Hola Better Internet

Hướng dẫn cài đặt Hola Better Internet

Bước 3:

Lựa chọn Fanpage vào phần About > Page Info để Request Change và làm theo bước 4.

Hướng dẫn đổi tên Fanpage khi quá 200 like hiệu quả

Hướng dẫn đổi tên Fanpage khi quá 200 like hiệu quả

Hướng dẫn đổi tên Fanpage khi quá 200 like hiệu quả

Hướng dẫn đổi tên Fanpage khi quá 200 like hiệu quả

Bước 4: 

Bạn hãy thay đoạn mã như chỗ màu đỏ dưới đây để không hiện ra trang lỗi như trên: 315717308555285

Hướng dẫn đổi tên Fanpage khi quá 200 like hiệu quả

Bước 5: Quan trọng nhất

Bạn phải có hệ thống hoặc thông tin nào đó để xác nhận thì mới nâng cao tỉ lệ thành công.

Các thông tin xác nhận có thể bao gồm:

1. Chụp ảnh màn hình website phải chứa tên mới của công ty, doanh nghiệp hoặc tên định đổi cho Fanpage.

2. Nếu không có website có thể nhờ ai đó tạo cho cái Sub domain sau đó làm tạm 1 trang đơn giản trên đó rồi chụp ảnh.

3. Có thể sử dụng Blogger để chụp ảnh xác nhận nhưng tỉ lệ thành công không bằng website.

4. Nếu xác nhận bằng các cách trên không được thì có thể sử dụng hình ảnh đăng ký kinh doanh Fake hoặc các loại bưu phẩm, hóa đơn Fake.

5. Mình đã thử tự Design 1 chiếc chứng chỉ (Certificate) và 1 Card Visit fake sau đó đưa thông tin tương ứng vào và đã thành công.

Hướng dẫn đổi tên Fanpage khi quá 200 like hiệu quả

Nếu bạn có tên miền:

Hướng dẫn đổi tên Fanpage khi quá 200 like hiệu quả

Nếu như không có tên miền có thể nhờ sub domain

Hướng dẫn đổi tên Fanpage khi quá 200 like hiệu quả

Sử dụng Blogger để xác nhận thông tin:

Hướng dẫn đổi tên Fanpage khi quá 200 like hiệu quả

Sau khi tham khảo bài Hướng dẫn đổi tên Fanpage khi quá 200 like hiệu quả, mình hi vọng bạn sẽ thành công.

Nguồn: DaotaoMarketing

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>