cách nhà tuyển dụng chọn nhân viên

Nhà tuyển dụng cần người có thái độ tốt hay người lanh lợi

Carol Dweck đã dành toàn bộ sự nghiệp của mình ở đại học Standford (Hoa Kỳ) để nghiên cứu về