kỹ năng ra quyết định khi có áp lực

Gợi ý 4 bước giúp bạn đưa ra quyết định khi phải đối diện với áp lực

Hãy áp dụng các kỹ thuật tìm hiểu khác nhau. Đừng chỉ dựa vào bằng chứng truyền miệng như ý