Nước tham nhũng nhất

Điểm mặt những nước tham nhũng nhất thế giới

Việc phát hiện ra trữ lượng dầu mỏ khổng lồ đã khiến cho nạn tham nhũng lan tràn trong chính