từ trường phong thủy

Nguyên tắc bất di bất dịch của từ trường phong thủy phòng khách

Nguyên tắc bất di bất dịch của từ trường phong thủy phòng khách - Ảnh 1

Với phòng khách không có cửa sổ hoặc hướng cửa mở ra không có ánh nắng mặt trời, Dương khí