Tổng quan và quy mô khu đô thị mới Văn Quán – Yên Phúc

  • khu đô thị mới Văn Quán – Yên Phúc thuộc quận Hà Đông, Hà Nội.

Quy mô dự án

 
  • Tổng diện tích đất trong phạm vi dự án : 625.300 m2

Trong đó :
Đất giao thông : 142.000 m2
Đất công cộng : 177.500m2
Đất ngoài dân dụng : 43.430 m2
Đất ở : 262.370m2

Khu đô thị mới Văn Quán - Yên Phúc (2)
 
  • Quy mô: 61 ha
  • Quy mô dân số: 14.000 người
  • Tổng diện tích sàn nhà ở: 450.000 m2
  • Thời gian khởi công: 2003
  • Thời gian hoàn thành: 2007
Khu đô thị mới Văn Quán - Yên Phúc (3)

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>